Om Connect - Organisation

Organisation
Partners
Vänförening
Möten
Connect Festival

Connect Festival är en festival för vår tids musik, arrangerad av Musikhögskolan i Malmö i samarbete med Musik i Syd. Varje år bjuds ledande svenska och internationella artister in liksom andra konsertproducenter för att skapa ett rikt och varierat Connect-program. Connect Festival startade 2006. Konstnärlig ledare är Luca Francesconi.

Idé/organisation - Connect Festival

Connect Festival arrangeras av Musikhögskolan i Malmö i samarbete med Musik i Syd och är en festival för vår tids musik, konstnärliga uttryck och strömningar. Konstnärlig ledare och idégivare från starten 2006 är Luca Francesconi, kompositionsprofessor vid Musikhögskolan. Festivalen är en plattform för berikande möten och samarbeten mellan tonsättare, musiker och andra kulturella utövare och skapare, mellan olika konstarter och stilistiska uttryck och mellan regionens kulturinstitutioner, konsertarrangörer och kulturella scener.

Connect Festival speglar vår tids musikaliska strömningar men öppnar också dörren mot musikhistoriens landvinningar för att lyfta fram de tonsättare, nyckelverk och stilistiska inriktningar som har haft avgörande betydelse för den musikaliska utveckling och mångfald vi möter idag. Festivalkonserterna utgör stommen och kompletteras av föreläsningar, seminarier, workshops, filmvisning, installationer och framföranden av olika slag.

Musikhögskolans lärare och studenter har en aktiv roll i Connect Festival både som tonsättare, konstnärliga ledare och musiker. Dessutom inbjuds svenska och internationella musiker, artister och ensembler varje år att framföra verk av svenska såväl som utländska tonsättare. Samarbete sker även med andra konsertarrangörer och 2009 är Föreningen Ars Nova tillsammans med Teatr Weimar inbjuden att arrangera tre föreställningar.

I festivalledningen sitter förutom den konstnärlige ledaren även representanter från Musikhögskolans ledning och kompositionsutbildning samt från Musik i Syd. I ledningsgruppen diskuteras frågor om festivalens konstnärliga inriktning och tema, om vilka tonsättare, ensembler och musiker som skall vara representerade samt vilka konsertarrangörer som skall bjudas in varje år.