Kontakt

Connect Festival

Connect Festival är en festival för vår tids musik, arrangerad av Musikhögskolan i Malmö i samarbete med Musik i Syd. Varje år bjuds ledande svenska och internationella artister in liksom andra konsertproducenter för att skapa ett rikt och varierat Connect-program. Connect Festival startade 2006. Konstnärlig ledare är Luca Francesconi.

Musikhögskolan i Malmö

En av de ledande musikhögskolorna nationellt och internationellt inom komposition, performing arts, forskning och pedagogik, i hjärtat av en starkt expanderande Öresundsregion.

Logotype för Musikhögskolan i Malmö
Musik i Syd

En regional musikinstitution med kompetens och specialitet som kompletterar ett redan rikt musikliv i södra Sverige.

Logotype för Musik i Syd

Connectkontoret

Musikhögskolan i Malmö
Box 8203
200 41 Malmö

info@connectfestival.se
www.connectfestival.se
Cecilia Franke producent Connect Festival - tel. 070-920 58 85
Martina Tomner biträdande producent Connect Festival - tel. 070-320 58 33

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203
200 41 Malmö

www.mhm.lu.se tel. vx. 040-32 54 50
Johan Jeppsson konsertproducent - tel. 040-32 54 09, 070-387 82 81

Musik i Syd

Konserthuset
Kanalgatan 30
291 34 Kristianstad

www.musikisyd.se tel. 044-20 58 80
Peter Wilgotsson - verksamhetschef konstmusik, utland - tel. 0708-58 58 00